Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Teodor Stronegger efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 392 2022

Teodor Stronegger

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Sweden AB/132 Värmdö
  • Kommun: Gustavsberg

Certifierad sedan 2022-01-25

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare