Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jesper Olsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 425 2022

Jesper Olsson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB Nacka
  • Kommun: 131 48 Nacka

Certifierad sedan 2022-02-16

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare