Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Magnus Skog efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 370 2021

Magnus Skog

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Nordic Services AB
  • Kommun: Helsningborg

Certifierad sedan 2021-12-08

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare