Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jan Funcke efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 513 2022

Jan Funcke

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB VOLVO ÅF 536 KÖPING
  • Kommun: 731 33 KÖPING

Certifierad sedan 2022-04-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare