Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Rasmus Fredriksson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 252 2018

Rasmus Fredriksson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Kungsbacka

Certifierad sedan 2018-01-22

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare