Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Besar Latifi efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 474 2022

Besar Latifi

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Rejmes Personvagnar AB Halmstad
  • Kommun: 302 44 Halmstad

Certifierad sedan 2022-03-29

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare