Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Mårten Johansson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 477 2022

Mårten Johansson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilbolaget Sollefteå
  • Kommun: Sollefteå

Certifierad sedan 2022-03-31

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare