Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Thomas Toyra efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 460 2022

Thomas Toyra

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Liljas Personbilar AB Växjö
  • Kommun: 352 46 Växjö

Certifierad sedan 2022-03-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare