Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Åse Nordén efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 508 2022

Åse Nordén

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Sweden AB Västerås
  • Kommun: 721 38 Västerås

Certifierad sedan 2022-04-25

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare