Utbildningscertifikat

Härmed intygas att David Nordberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 94 2017

David Nordberg

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Hankook Tire Sweden
  • Kommun: Göteborg

Certifierad sedan 2017-05-09

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare