Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Linnea Eriksson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 335 2021

Linnea Eriksson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lekia
  • Kommun: Valbo

Certifierad sedan 2021-05-06

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare