Utbildningscertifikat

Härmed intygas att magnus johansson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 82 2017

magnus johansson

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Däckobilcenter i Mjölby AB
  • Kommun: Mjölby

Certifierad sedan 2017-02-16

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare