Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johan Banstorp efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 290 2020

Johan Banstorp

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: 30K Sport i Skövde
  • Kommun: Skövde

Certifierad sedan 2020-05-20

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare