Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Emelie Johannesson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 256 2018

Emelie Johannesson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXXLutz Filial
  • Kommun: Malmö

Certifierad sedan 2018-03-07

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare