Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Andreas Eriksson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 518 2022

Andreas Eriksson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Skobes Bil Nord AB / Nyköping
  • Kommun: 611 38 Nyköping

Certifierad sedan 2022-04-29

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare