Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Christian Pestat efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 363 2021

Christian Pestat

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Volvocars
  • Kommun: Göteborg

Certifierad sedan 2021-10-26

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare