Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Ulrika Rosén efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 332 2021

Ulrika Rosén

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lekia och Babya
  • Kommun: Gävle

Certifierad sedan 2021-04-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare