Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Josefin Nilsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 439 2022

Josefin Nilsson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Sweden AB
  • Kommun: 59362 Västervik

Certifierad sedan 2022-02-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare