Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Vladimir Kojcevski efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 255 2018

Vladimir Kojcevski

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXXLutz Filial
  • Kommun: Malmö

Certifierad sedan 2018-03-07

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare