Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Evelina Ramstad Rydh efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 320 2021

Evelina Ramstad Rydh

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Babyworld AB
  • Kommun: Västerås

Certifierad sedan 2021-04-01

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare