Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Magnus Svensson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 273 2020

Magnus Svensson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Manges Cykelverkstad
  • Kommun: Gävle

Certifierad sedan 2020-04-01

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare