Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jonas Åberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 540 2022

Jonas Åberg

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilmånsson i Skåne AB
  • Kommun: Eslöv

Certifierad sedan 2022-10-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare