Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Annika El-Aaraj efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 317 2021

Annika El-Aaraj

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby AB
  • Kommun: Göteborg

Certifierad sedan 2021-03-31

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare