Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johan Folkare efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 367 2021

Johan Folkare

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Cykelcenter Södertälje AB
  • Kommun: Södertälje

Certifierad sedan 2021-12-07

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare