Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tommy Vigren efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 76 2017

Tommy Vigren

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Wigrens Däckservice AB
  • Kommun: Ulricehamn

Certifierad sedan 2017-01-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare