Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Peter Lundqvist efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 401 2022

Peter Lundqvist

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Uppsala
  • Kommun: Uppsala

Certifierad sedan 2022-01-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare