Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Fredrik Nordin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 274 2020

Fredrik Nordin

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Cykelstället i Luleå AB
  • Kommun: Luleå

Certifierad sedan 2020-04-02

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare