Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Pernilla Faleke efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 328 2021

Pernilla Faleke

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Babyworld AB
  • Kommun: Västerås

Certifierad sedan 2021-04-19

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare