Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Renée Eichhorn efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 355 2021

Renée Eichhorn

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lekia och Babya
  • Kommun: Söderhamn

Certifierad sedan 2021-06-07

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare