Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Anders Arbestål efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 382 2021

Anders Arbestål

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Cykel och Fritid AB
  • Kommun: Mjölby

Certifierad sedan 2021-12-21

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare