Utbildningscertifikat

Härmed intygas att sebastiuan oinonen efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 307 2020

sebastiuan oinonen

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: arvids sport ab
  • Kommun: kristinehamn

Certifierad sedan 2020-10-23

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare