Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Susanne Frisk efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 331 2021

Susanne Frisk

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby AB
  • Kommun: Askim

Certifierad sedan 2021-04-27

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare