Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Bibbi Johansson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 337 2021

Bibbi Johansson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Lekia och Babya
  • Kommun: Hudiksvall

Certifierad sedan 2021-05-06

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare