Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Henrik Halter efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 531 2022

Henrik Halter

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Volvo Car Kista
  • Kommun: 19146 Sollentuna

Certifierad sedan 2022-09-14

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare