Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Anton Högberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 284 2020

Anton Högberg

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL Helsingborg
  • Kommun: Helsingborg

Certifierad sedan 2020-05-05

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare