Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Seyed Mirkhalafi efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 246 2017

Seyed Mirkhalafi

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Segeltorp

Certifierad sedan 2017-11-29

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare