Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Liona Envall efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 365 2021

Liona Envall

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Cykelbjörks
  • Kommun: Stockholm

Certifierad sedan 2021-11-18

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare