Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Julle Rommedahl efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 272 2020

Julle Rommedahl

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Elcykelexperten i Habo AB
  • Kommun: Habo

Certifierad sedan 2020-03-26

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare