Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Cassandra Sundqvist efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 536 2022

Cassandra Sundqvist

Barn i bil

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bonti AB
  • Kommun: Täby

Certifierad sedan 2022-10-18

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare