Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sofie Lundmark efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 257 2018

Sofie Lundmark

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilbolaget Nord
  • Kommun: Umeå

Certifierad sedan 2018-03-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare