Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Monika Sandberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 314 2021

Monika Sandberg

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Volvia / If Skadeförsäkring
  • Kommun: göteborg

Certifierad sedan 2021-02-22

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare