Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Lalle Anveros efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 522 2022

Lalle Anveros

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Sweden AB
  • Kommun: Ljungby

Certifierad sedan 2022-05-06

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare