Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Ulrika Karlsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 456 2022

Ulrika Karlsson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB Västerås
  • Kommun: 721 37 Västerås

Certifierad sedan 2022-03-09

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare