Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jacob Erdenstam efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 483 2022

Jacob Erdenstam

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Skobes Bil i Motala AB/Filial Motala
  • Kommun: 573 29 Tranås

Certifierad sedan 2022-04-05

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare