Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Markus Karlsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 402 2022

Markus Karlsson

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema i Liköping
  • Kommun: Linköping

Certifierad sedan 2022-01-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare