Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tomas Holmqvist efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 371 2021

Tomas Holmqvist

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Tomas Holmqvist cykel AB
  • Kommun: Gävle

Certifierad sedan 2021-12-08

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare