Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johan Fornell efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 556 2023

Johan Fornell

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Kristianstads Automobil
  • Kommun: Kristianstad

Certifierad sedan 2023-04-05

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare