Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jonathan Kemi efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 282 2020

Jonathan Kemi

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL sport och vildmark AB
  • Kommun: Gävle

Certifierad sedan 2020-04-30

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare