Utbildningscertifikat

Härmed intygas att victor Naess efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 293 2020

victor Naess

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Manges Cykelverkstad
  • Kommun: Gävle

Certifierad sedan 2020-08-26

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare