Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Christine Silfversparre efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 41 2016

Christine Silfversparre

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Hankook
  • Kommun:

Certifierad sedan 2016-11-21

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare